Companiile care învață („learning organisations”)

Prin comunicare se asigură stabilirea și menținerea relațiilor dintre membrii unei organizației, angajatul primește informațiile necesare pentru orientarea și evaluarea propriei muncii raportându-se la munca celorlalți angajați și la cerințele, obiectivele organizației. Prin comunicare se oferă feedback, care contribuie la îmbunătățirea nivelului de performanță al angajaților, astfel se asigură prosperitatea și dezvoltarea organizației. Cu alte cuvinte, prin comunicare oamenii reușesc să înțeleagă care este rolul lor în organizației și importanța muncii lor în cadrul acesteia. Comunicarea stă la baza procesului de motivație, făcând posibilă identificarea nevoilor angajaților, astfel aceștia pot fi motivați și stimulați pentru a le crește nivelul de satisfacție, de implicare și performanța, fiind benefic atât ei, cât și pentru organizație în sine (Niculae et al, 2006).

Așadar, indiferent de domeniu, comunicarea este foarte importantă, fiind unul dintre factorii de bază care asigură succesul unei organizație.

Companiile care învață („learning organisations”) sunt acele companii unde „oamenii îşi dezvoltă continuu capacitatea de a crea rezultatele pe care şi le doresc cu adevărat, unde sunt alimentate modele noi şi extinse de gândire, unde aspiraţia colectivă este liber consimţită şi unde oamenii învaţă continuu cum să înveţe împreună” (Rusu, 2007, p 3). Sunt acele companii care acordă foarte mare importanță comunicării cu angajații sau între ei, pe motivarea acestora și dezvoltarea lor profesională.

În România există un număr mic de angajați în edituri, unul din motivele principale pentru această situația fiind costurile mari pe care le implică un angajat (salarii, taxe, beneficii, procese de motivare etc). Activitatea limitată a unor edituri le permite să aibă cei mai mulți angajați temporari. Totuși unele edituri au angajați pe perioadă nelimitată. Acestea trebuie să asigure confort și să crească gradul de implicare al angajaților pe care îi au, având în vedere că fluxul de personal implică costuri destul de mari. Mai mult de atât, trebuie să se asigure că angajații sunt foarte bine pregătiți din punct de vedere profesional și au un nivel de performanță ridicat. Implicarea redusă și performanța scăzută a acestora reprezintă un mare dezavantaj pentru edituri, „greșelile” angajaților afectând puternic situația financiară instabilă și imaginea acestora.

Așadar, editurile trebuie să devină „companii care învață”, care să se concentreze pe îmbunătățirea relației cu angajații, pe creșterea nivelului de implicare la locul de muncă a acestora. Una dintre soluții care ar putea fi adoptată în acest sens este crearea unei platforme online care să ofere suport angajaților și care să asigure că procesul de comunicare internă este unul eficient. Această platformă online este utilă în primul rând în această perioadă, când majoritatea angajaților lucrează de acasă, asigurându-se astfel că deși nu mai există interacțiune directă cu angajații, aceștia sunt informați la timp cu tot ce se întâmplă în companie.

Această platformă ar trebui să ofere angajaților posibilitatea de a accesa anumite webinarii sau cursuri online (susținute de angajații companiei sau de parteneri externi) pentru dezvoltarea lor profesională. Util ar fi ca portalul să aibă și o bibliotecă online pentru angajați, această bibliotecă să cuprindă o gamă largă de cărți, în special cărți de cultură generală, dezvoltare personală.

De asemenea, ar fi ideal ca această platformă să cuprindă și o secțiune unde sunt listate anumite propuneri sau decizii care urmează să fie luate în companie, iar angajații să fie rugați să-și spună opinia sau să vină cu alte propuneri. Sau să mai existe o secțiune unde se pot face în mod anonim anumite sesizări cu privirea la activitatea pe care și-o desfășoară, colegi, decizii luate la nivel de companie, mediul de lucru etc. Sau pur și simplu să ne ofere feedback.

Mai mult de atât, putem avea o secțiune unde angajații ar menționa cum arată din punctul lor de vedere locul ideal de muncă, ce ar trebui îmbunătățit la locul actual de muncă, astfel putem afla „ce i-ar face fericiți” din punct de vedere professional.

Având această platformă, ne asigurăm că angajații sunt informați la timp, că nivelul de implicare al acestora va crește văzând că punctul lor de vedere contează, vom putea contribui la dezvoltarea lor profesională, vom afla exact ce nemulțumiri și ce cerințe au. Ulterior, vom putea găsi soluții care să fie conform cerințelor lor, crescând astfel nivelul de satisfacție, în același timp diminuându-se dorința de a pleca din companie.

Surse: Niculae T,  Gherghiță I, Gherghiță D (2006), Comunicarea și  organizațională și managementul situațiilor de criză [Online] Valabil pe http://www.cultura.mai.gov.ro/biblioteca%20virtuala/editura%20mai/comunicare%20organizationala/comunicare%20organizationala%20si%20managementul%20situatiilor%20de%20criza.pdf [Accesat la data de 06.06.2021]

Rusu R (2007), Organizația care învață- o nouă provocare a societății postmoderne, [Online] Valabil pe https://www.armyacademy.ro/biblioteca/anuare/2007/a22.pdf [Accesat la data de 06.06.2021]

Despina Pandelea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post